Informatie Corona Voucher

Corona-voucher voorwaarden Boosten Reizen

U heeft bij Boosten Reizen een reis geboekt. Helaas is deze, door de verscherpte maatregelen als gevolg van het coronavirus, door uzelf of door Boosten Reizen geannuleerd. Hiervoor heeft u van Boosten Reizen een “Corona-voucher” ontvangen, waarmee u tot een jaar na uitgifte kan beslissen voor welke vakantie u de voucher wilt inwisselen. Wat zijn de spelregels? Deze leggen wij u uit door middel van onderstaande voorwaarden.

1. U heeft een voucher ontvangen omdat u uw reis zelf heeft geannuleerd of Boosten Reizen uw reis heeft geannuleerd vanwege buitengewone omstandigheden en verscherpte maatregelen vanuit de overheid ten gevolge van het coronavirus. Dit voucher heeft u ontvangen van Boosten Reizen, gevestigd aan Verlengde Klinkertstraat 34, 6433 PL te Hoensbroek, KvK-nummer 14044366 (hierna: ‘Boosten Reizen’).

2. De volgende gegevens staan vermeld op uw “Corona-voucher”.
- De naam “Corona-voucher”.
- Het unieke notanummer van de “Corona-voucher”.
- Het factuurnummer, behorende bij de “Corona-voucher”.
- De uitgiftedatum van de “Corona-voucher”.
- De waarde van de “Corona-voucher”.
- De geldigheid van de “Corona-voucher”.
- De mededeling dat de SGR garantieregeling van toepassing is.

3. Alleen door Boosten Reizen uitgegeven vouchers met de in punt 2 genoemde informatie zijn geldig.

4. De “Corona-voucher” kan alleen worden ingewisseld voor een reis, welke wordt aangeboden op de website van Boosten Reizen, te weten www.boosten.nl.

5. U kunt daarbij kiezen uit het volledige aanbod van Boosten Reizen. U kunt ook kiezen voor een andere bestemming of hotel dan u origineel geboekt had. Valt de reissom hoger uit dan het tegoed, dan betaalt u wel een meerprijs. Is uw nieuwe reissom lager dan het tegoed? Dan ontvangt u een tegoedbon voor de resterende waarde die vervolgens weer een geldigheid heeft van één jaar na uitgifte.

6. Wanneer u uw Corona-voucher verzilvert, vragen wij het notanummer van het voucher.

7. De voucher is één jaar geldig na uitgifte. U kunt dus met het tegoed van uw geannuleerde reis tot één jaar na uitgifte een nieuwe vakantie boeken (dit geldt voor het complete reisaanbod van Boosten Reizen). De vertrekdatum van uw nieuwe vakantie moet uiterlijk plaatsvinden op 25 oktober 2021.

8.Dekking SGR: Boosten Reizen is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Naar aanleiding van de uitzonderlijke situatie die is ontstaan als gevolg van het Coronavirus is door de SGR besloten dat de ‘Corona-voucher’ onder de dekking van de SGR valt. Dit betekent dat in het geval een reisorganisatie bijvoorbeeld failliet gaat en u nog een ongebruikte Corona-voucher heeft, dit wordt vergoed door de SGR. De specifieke voorwaarden om aanspraak te maken op deze regeling kunt u nalezen op www.sgr.nl. Hiermee blijft u de zekerheid houden dat uw reeds betaalde reissom veilig is gesteld. Aanspraken die voortvloeien uit een geannuleerde reis anders dan een voucher vallen niet onder de garantieregeling van SGR.

9. Nadat u gebruik heeft gemaakt van het inwisselen van uw Corona-voucher middels een nieuwe boeking, zijn de gebruikelijke algemene voorwaarden van Boosten Reizen weer van toepassing. Hiermee gaat u akkoord na het definitief maken van uw boeking.

10. De voucher kan uitsluitend ingewisseld worden door de bij Boosten Reizen bekende hoofdboeker en tenminste één persoon van de originele nota moet meereizen met de nieuwe reis.

11. De Corona-voucher is uitsluitend een tegoed voor een vakantie bij Boosten Reizen en dus niet inwisselbaar voor contanten.

12. Uw Corona-voucher is niet inwisselbaar bij andere reisorganisaties, maar uitsluitend bij Boosten Reizen.

13. De Corona-voucher, die u van Boosten Reizen heeft ontvangen, is niet overdraagbaar.

14. Aan druk- en/of zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend.