Reisverzekering

Volgens de Solvency II wetgeving is een verzekering alleen geldig indien u voldoet aan de volgende voorwaarden:
-U gaat akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden.
-U hebt de afgelopen 5 jaar geen schade geleden.
-U hebt nooit fraude gepleegd.
-U bent binnen de laatste 8 jaar nooit bij een verzekeraar opgezegd, geweigerd of beperkt.
-U bent niet in aanraking geweest met politie / justitie.

Kortlopende Reisverzekering
Rubrieken en verzekerde bedragen, Verzekerde bedragen gelden per verzekerde, tenzij anders vermeld.
                                                                               Basis                   Comfort                Optimaal
Personenhulpverlening                                  kostprijs                kostprijs                kostprijs

Dekking
Extra onvoorziene kosten                                kostprijs                kostprijs                kostprijs
Telecommunicatiekosten                                   € 50,-                    € 100,-                   € 150,-
Extra kosten na een natuurramp                      € 450,-                 € 450,-                   € 450,-
Schade aan uw vakantieverblijf                      € 100,-                 € 300,-                   € 500,-

Bagage totaal                                                € 1.000,-              € 3.000,-               € 5.000,-
Mobiele telefoons, smartphones, max.            € 100,-                 € 300,-                   € 500,-
iPods, tablets, laptops, computer-,
foto- en filmapparatuur, max.                          € 500,-                  € 1.500,-               € 2.500,-

Eigen risico per gebeurtenis                         € 100,-                  € 50,-                     € 0,-

Geneeskundige kosten
Gemaakt buiten Nederland                             kostprijs               kostprijs                kostprijs
Gemaakt in Nederland                                    € 500,-                  € 1.000,-               € 1.000,-
Tandheelkundige kosten                                 € 250,-                  € 350,-                   € 500,-

Reis Rechtsbijstand
Binnen Europa                                                   kostprijs               kostprijs                kostprijs

Ongevallen
Bij overlijden                                                    € 12.500,-            € 25.000,-             € 25.000,-
Bij blijvende invaliditeit                                     € 35.000,-            € 75.000,-             € 75.000,-

Extra sportuitrusting
(bovenop het verzekerd bedrag voor de
dekking Bagage)                                             € 0,-                      € 0,-                       € 0,-

Dekking geld bij Optimaal verzekering      nvt                          nvt                          € 500,-

Premie kortlopende Reisverzekering Europa per persoon per dag.

Basis                   Comfort                Optimaal

Premie per persoon per dag                           € 1,86                    € 2,11                    € 2,81   

Poliskosten per boekingsformulier                bedragen € 3,50               

Maximaal 2 Kinderen tot 5 jaar zijn gratis meeverzekerd per volwassene. Zij zijn verzekerd volgens de dekking en eventuele uitbreidingen van de hoofdverzekerde.

Voor mensen zonder vaste woonplaats in Nederland gelden afwijkende voorwaarden.