Annuleringsverzekering

Volgens de Solvency II wetgeving is een verzekering alleen geldig indien u voldoet aan de volgende voorwaarden:
-U gaat akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden.
-U hebt de afgelopen 5 jaar geen schade geleden.
-U hebt nooit fraude gepleegd.
-U bent binnen de laatste 8 jaar nooit bij een verzekeraar opgezegd, geweigerd of beperkt.
-U bent niet in aanraking geweest met politie / justitie.

Standaard Annuleringsverzekering
Vrijwel iedere ervaren reiziger boekt bij de reis als vanzelfsprekend een annuleringsverzekering. Zelfs bij last-minute reizen, omdat ook de niet gebruikte reisdagen welke u noodgedwongen mist dan verzekerd zijn, tevens zijn de annuleringskosten bij last-minute reizen hoog en hiertegen bent u dan verzekerd Het kan immers gebeuren dat een geboekte reis niet door kan gaan of dat u halverwege uw reis terug naar huis moet.

Sluit uw Annuleringsverzekering af bij boeking
Wij raden u aan direct bij boeking van de reis zowel de reisverzekering als de annuleringsverzekering af te sluiten. Alles is dan in één keer geregeld en u kunt het niet meer vergeten. Sluit u de annuleringsverzekering later af, dan betaalt u €12,- extra aan wijzigingskosten. Wanneer u de annuleringsverzekering later dan zeven dagen na uw boeking afsluit, dan zijn de gevolgen van gebeurtenissen die verband houden met bestaande ziekten, aandoeningen of afwijkingen van de verzekering niet verzekerd.

Verzekerd is onder andere annulering als gevolg van:
-          overlijden, ernstige ziekte of ernstig letsel als gevolg van een ongeval van een verzekerde, een niet meereizend familielid in de eerste, tweede of derde graad of personen met wie de verzekerde duurzaam samenwoont;
-          zwangerschap;
-          een medisch noodzakelijke ingreep die onverwacht tijdens de reis moet plaatsvinden;
-          materiële schade aan eigendom, huurwoning of bedrijf;
-          echtscheiding of ontbinding van een samenlevingscontract;
-          diefstal, verlies of vermissing van noodzakelijke reisdocumenten.

Allrisk Annuleringsverzekering
Kiest u voor een Allrisk Annuleringsverzekering? Dan bepaalt u zelf om welke reden u uw reis eventueel wilt annuleren. Is dat een andere reden dan standaard in de voorwaarden staat genoemd? Dan ontvangt u 75% van de annuleringskosten of afbrekingsvergoeding. (geen zin of geen goed weer is niet verzekerd)

   Premie
   Annuleringsverzekering                          6,7% over de totale reissom
   Allrisk Annuleringsverzekering               8,5% over de totale reissom.
   Poliskosten per boekingsformulier        € 3,75
   De assurantiebelasting is reeds inbegrepen

Wat te doen bij schade?

Belangrijke telefoonnummers
Noodgevallen: Europeesche Hulplijn: (020) 65 15 777 (dag en nacht bereikbaar)
Voor reguliere vragen: Europeesche Verzekeringen (020) 65 15 505.
Vragen/informatie over uw reis: Boosten Reizen: (045) 522 77 77 (tijdens kantooruren en op zaterdag)

Vanuit het buitenland
Kies dan eerst het landennummer en dan de bovenstaande nummers zonder de eerste 0. Landennummers vanuit Spanje: 0031, Frankrijk: 0031, Engeland: 0031

Hulp en advies
Neem gelijk contact op met de Europeesche Hulplijn (+31 20 65 15 777) wanneer er iets gebeurt tijdens uw reis.
Bel in ieder geval direct de Europeesche Hulplijn in het geval van:
-  ziekenhuisopname, -ongeval of ziekte;
-  noodgedwongen eerdere terugkeer;
-  uitval van uw auto, caravan of kampeerauto.
Houd uw verzekeringspas bij de hand en noteer voordat u met de Europeesche Hulplijn belt eerst de plaatsnaam en het telefoonnummer waarop u te bereiken bent.

Artsbezoek
Heeft u een arts nodig? Bel dan met de Europeesche Hulplijn voor de gegevens van een betrouwbare arts in de buurt van uw vakantieadres. U weet dan meteen zeker of u voor vergoeding in aanmerking komt. Moet u de kosten direct betalen? Vraag dan een gespecificeerde rekening om het bedrag later te kunnen declareren.

Extra kosten
Neem voor het maken van extra kosten, zoals extra reis- en verblijfkosten, vooraf contact op met de Europeesche Hulplijn zodat u weet of de kosten worden vergoed.

Diefstal/verlies/beschadiging bagage
Doe bij diefstal of verlies altijd aangifte bij de plaatselijke politie en vraag hiervan een schriftelijk bewijs of een kopie van het proces-verbaal. Vergeet ook niet om de diefstal of het verlies bij uw reis- en/of hotelleiding te melden. Vraag in het geval van vermissing of beschadiging tijdens (openbaar) vervoer om een schriftelijke verklaring van de vervoerder waarmee u op dat moment reisde. Vergeet tot slot niet om de beschadigde artikelen te bewaren tot na de schadeafwikkeling, zodat u deze op verzoek kunt over leggen aan de Europeesche.

Voorzorgsmaatregelen
-  vervoer kostbaarheden, reisdocumenten en medicijnen als handbagage
-  laat kostbare spullen nooit onbeheerd achter
-  laat in principe geen bagage in een vervoermiddel achter. Vervoer uw bagage in handzame koffers en tassen. Neem uw bagage bovendien altijd mee naar uw   verblijfadres, ook wanneer u hier slechts één nacht blijft
-  diefstal van geld en reisdocumenten uit een vervoermiddel nooit is verzekerd

Schademelding
Geef een annulering zo snel mogelijk door aan Boosten Reizen. Geef hierna schriftelijk uw notanummer, naam, bank-/giro-rekeningnummer, vertrekdata, de namen van de personen die annuleren en de reden van annuleren door. U ontvangt dan een annuleringsnota en een schadeformulier welke u kunt sturen naar de Europeesche Verzekeringen. Een schade op de reisverzekering kunt u na terugkeer schriftelijk - via het schadeformulier- aan Europeesche Verzekeringen doorgeven. Voeg bij uw schademelding zo veel mogelijk originele bewijsstukken. Vergeet niet om van al deze documenten kopieën voor uw eigen administratie te maken.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de mogelijkheden bij de Europeesche? Neem dan contact op met Boosten Reizen of kijk op www.europeesche.nl