Afkoop annuleringskosten

Als u bij uw boeking een annuleringsafkoopregeling heeft afgesloten, dan ontvangt u de reeds betaalde gelden volledig retour, met uitzondering van het annuleringsafkoopbedrag, de bijdrage van het SGR en de boekingskosten, zulks echter alleen indien de premie van de annuleringsafkoopregeling volledig betaald is en de annulering het rechtstreekse gevolg is van een van de navolgende onzekere gebeurtenissen:

1) De wederpartij mag door medische noodzaak niet reizen. De wederpartij dient hiertoe een verklaring van de arts te overleggen.
2) De wederpartij is overleden, ernstig ziek of heeft een ongeval opgelopen waardoor deze volgens de arts niet kan of mag reizen.
3) Een niet-meereizend familielid in de eerste of tweede graad is overleden of naar het oordeel van een arts levensgevaarlijk ziek of heeft letsel opgelopen. Met een familielid in de eerste of tweede graad wordt bedoeld: Eerste graad: echtgenoot/echtgenote, (schoon)ouders, (schoon)kinderen en degene met wie de wederpartij ten minste 1 jaar (ten tijde van de boeking) samenwoont of een samenlevingscontract heeft. Tweede graad: broers, zwagers, (schoon)zusters, grootouders en kleinkinderen.
4) De wederpartij is onvrijwillig werkloos geworden nadat de reis is geboekt en de wederpartij een ontslagvergunning van het UWV Werkbedrijf, afgegeven in verband met bedrijfseconomische redenen, kan overleggen.
5) De wederpartij aanvaardt na werkloosheid een baan met een minimale contractduur van 12 maanden, waarvan de indiensttreding valt binnen dertig dagen voor aanvang van de reis.
6) De wederpartij is verplicht een herexamen af te leggen ten tijde van de reis en uitstel is niet mogelijk. Voorwaarde is wel dat het een herexamen ter afronding van een meerjarige schoolopleiding betreft.
7) Eigendom van de wederpartij is door brand, diefstal, storm of overstroming ernstig beschadigd.
8) De wederpartij heeft, na de boeking, onverwacht een huurwoning toegewezen gekregen, waarvan de huur ingaat tijdens het reisarrangement of in de periode van 30 dagen tot aanvang van het reisarrangement, aan te tonen met een officiële huurovereenkomst.
9) De niet genoten reisdagen in verband met ziekenhuisopname van minimaal 1 nacht tijdens de reis worden naar rato van het reisbedrag vergoed.
10) De wederpartij bevindt zich onverwacht in echtscheiding of een samenlevingscontract wordt onverwacht ontbonden.

De premie van de annuleringsafkoopregeling van Boosten Reizen:

De premie bedraagt 6.7% van de reissom (inclusief 21% assurantiebelasting). 

Afsluitkosten bedragen € 3,75 per boekingsformulier.

De annuleringsafkoopregeling dient binnen 7 dagen na boeking afgesloten te zijn/worden. Bij last-minute boekingen (boekingen met vertrek binnen 2 weken) kan de annuleringsafkoopregeling enkel op moment van boeken afgesloten worden.

Uw annuleringsschade dient u per direct, per e-mail, te melden bij info@boosten.nl, vermeldt hierbij uw boekingsnummer. Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met 0031-(0)45 522 7777.

Onze nieuwsbrief
Mis vanaf nu geen enkele reis en blijf op de hoogte van alle last minute aanbiedingen!